Livar Kloostervarken

Ruim tien jaar geleden “ontdekten“ wij deze Livar varkens. Wij waren de eerste slager boven de rivieren en hiermee namen wij grote afstand van de industrie varkensfokkerij.

De abdij

Het Livarvarken wordt gehoed in samenwerking met Abdij Lilbosch in Echt. In de kloostertuinen van deze abdij scharrelen een deel van de Livarvarkens waar ze met veel liefde worden verzorgd door de monniken. Al negen eeuwen volgen de monniken zoals die van de Abdij Lilbosch in het hart van Limburg eenzelfde levensstijl. Een levensstijl die weliswaar met de omstandigheden van tijd en plaats rekening houdt, maar wezenlijk dezelfde is gebleven. De sobere levensvorm die de broeders op het klooster naleven getuigt van respect voor plant en dier, past bij het Limburgse landschap en houdt de menselijke maat.

Streng onderzoek

Met het succes van Livar varkensvlees werd de huisvesting in het klooster op zeker moment te klein. Er werd toen naar andere boerderijen gezocht waar de varkens net zo fijn konden leven als op de kloosterboerderij. Er zijn momenteel zeven boerderijen waar Livar varkens worden gehouden.

De eisen die Livar aan een boerderij stelt, zijn zeer hoog. De stallen moeten voorzien zijn van een comfortabele laag vers stro. De dieren moeten dag en nacht naar eigen keuze buiten kunnen. Vers stromend water en voldoende voer moeten altijd aanwezig zijn. En wat heel belangrijk is, de boerderij moet kleinschalig zijn, er mogen maximaal 1000 varkens gehouden worden.

Wellicht het zwaarste criterium waar een kandidaat boerderij aan moet voldoen, en dat is vele malen sterker dan welk bio label dan ook: de kandidaat wordt onderworpen aan een streng onderzoek door vader abt. Hij kijkt daarbij vooral naar de mensen, want het zijn de mensen die het moeten doen. Welke beweegredenen hebben ze? Hoe is hun gezin? Hoe gaan ze om met dieren? Pas als hij groen licht geeft, staat het licht op groen.

stichting wakker dier bekroond livar varken

Uitslag van de "Modderpoel 2015 " verkiezing en uitgeschreven en uitgereikt door Wakker Dier........gaat naar de familie Kurvers in het Limburgse Echt. De Livarvarkens staan weer model voor alle varkens in Nederland zoals Wakker Dier het graag overal zou willen hebben. Complimenten naar de fam. Kurvers en de bedenkers van het Livar-concept de fam. de Rond.

Verwaarding

Het Livar varken is vanaf het begin altijd erg gewild geweest door chefs van de betere restaurants. Om het hele varken te verwaarden heeft Livar altijd samengewerkt met ambachtelijke bedrijven voor het maken van mooie vleeswaren zoals gedroogde en gekookte hammen en worsten.